c0ssette:

"The Madonna at Prayer" detail,Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato (1640-50)

(via c0ssette)

jon rafman - mainsqueeze